Уроки

Поезія – це дотик до душі

1 889 Переглядів |

Поезія — це дотик до душі

Тема: Виразне читання поезій П.Б.Шеллі, Ф.І.Тютчева та С. Єсеніна. Теорія літератури: поглиблення знань учнів про художні засоби мовлення (епітет, метафора, уособлення, алітерація).

Мета: сприяти глибшому осмисленню учнями поезій Ф.Тютчева, П.Б.Шеллі та Єсеніна; удосконалювати навички виразного читання поетичних творів; розвивати довільну увагу; виховувати любов до поетичного слова.

Поезія це завжди неповторність,

Якийсь безсмертний дотик до душі.

Л.Костенко

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Перевірка складених учнями сенканів на тему «Природа»

II. Мотивація навчальної діяльності учнів, оголошення теми, мети уроку.

III. Виразне читання, і аналіз віршів.

1. Підготовка до виразного читання

«Зумій торкнутись душ людських».

(пам’ятка для виразного читання)

1) Вивчи текст поетичного твору.

2) Визнач його настрій.

3) Передай інтонаційно почуття, що переповнюють автора.

4) Не поспішай, дотримуйся логічних пауз.

5) Виділяй голосом емоційні звертання.

6) Доповнюй інтонацію відповідними жестами та мімікою.

2. Бесіда за запитаннями:

Зараз ми з вами дізнаємося, що таке епітет як художній засіб мовлення, для чого він потрібен, і навчимося ним користуватися.

Уявіть собі травневий сонячний день. Буяння зелені. І серед цього зеленого моря дерево без жодного листочка. Погодьтеся – картина не вельми приваблива. Дерево без веселих зелених листочків – це і є текст без художніх засобів мовлення, а епітет якраз і є одним із них.

Щоб дізнатися, що таке епітет, давайте згадаємо уроки української мови і пригадаємо, що таке означення, як другорядний член речення.

Означення – це другорядний член речення, що відповідає на питання який?, яка?, яке?

А епітет це і є художнє означення.

Знайдіть, будь ласка в тексті вірша слова, що відповідають на питання який?, яка?, яке?

Ф. Тютчева

Лежать у полі ще сніги,

А води весняні шумлять.

І сонні будять береги,

Біжать, і грають, і дзвенять.

Вони дзвенять на всі кінці:

«Іде весна, іде весна!

Весни ми юної гінці,

Вперед послала нас вона».

Іде весна, іде весна!

За нею ллється срібний спів,

То лине вслід юрба гучна

Травневих днів, веселих днів!

(Переклад Максима Рильського).

Слова: весняні, сонні, юної, срібний, гучна, травневих, веселих, – епітети.

А тепер давайте прикрасимо наше дерево епітетами. Оголошуємо конкурс: хто придумає найяскравіший або найнесподіваніший епітет до слова «дерево».

Ускладнюємо завдання:

  • Оздобити текст епітетами

Весна. Ранок. Ліс. Спів птахів.

3. Робота в парах. І на сам кінець давайте пограємо в гру «Відтвори вірш» На картках подані уривки віршів з пропущеними словами. Нище подані слова, що пропущені. Ваше завдання поставити ці слова на свої місця.

1) Що називається епітетом?

1. Мов ………., ні неба немає –

Тільки мжичка ……….. сама…

Царство ……. покірно чекає:

Де ж вона: ……… зима?

(суму, ні сонця, королева, лишилась)

2. Ось під горою – …….. зелений,

…….. там біжать струмки.

Ідуть дуби, …….клени

До …….. берегів ріки.

(синіх, берези, прозорі, ліс)

3. Це що за диво ……. вербою?..

Ще ……… вона біля ставка

По-мертвому ……… над водою,

А це, диви, …….. вся яка!..

(звечора, з нашою, сіріла, зелена)

4. Чорніє …………., мовчить,

Зірниця далека ………… –

То …….. зірничка пряде,

Тихесенька …….. іде.

(блищить, нічка, злото, смерека,)

5. Хвиля …….. дише в імлі,

Лист вітерець у сні,

……….. явір в саду;

Сопілочка ……. ду-ду…

(легко, грає, колише, хилиться)

6. На білу …….. впали роси,

…………бджоли одгули.

Замовкло ……. стоголосе

В обіймах ……… мли.

(гречку, поле, веселі, золотої)

7.Через ……… неба золочене

Задивилась …….. на мене.

……. розпустила. І тріпоче.

Я давала ………їй – не хоче.

(скельце, ластівка, крила, хліба)

8. Сонце ……….. Пахне зв’ялим листом

Всохли квіти, що ……. колись;

А на грядці ………… барвистим

При негоді ………. розцвілись.

(в хмарі, айстри, цвіли, килимом)

9. Я – перша квіточка……….,

Я –…………. цвіт,

Я пережив ………… сни

І знов ………. на світ.

(родивсь, весни, зимові, пролісковий)

10. Пройде ……… дощ веселий

Гляне сонце …………..

……….. літечко настане –

Все ………. розцвіте.

(теплий, золоте, тепле, довкола)

1. Мов ні сонця, ні неба немає –

Тільки мжичка лишилась сама…

Ідуть дуби, берези, клени

До синіх берегів ріки.

2. Ось під горою – ліс зелений,

Прозорі там біжать струмки.

Царство суму покірно чекає:

Де ж вона: королева зима?

3. Це що за диво з нашою вербою?..

Ще звечора вона біля ставка

По-мертвому сіріла над водою,

А це, диви, зелена вся яка!..

4. Чорніє смерека, мовчить,

Зірниця далека блищить –

То злото зірничка пряде,

Тихесенька нічка іде.

5. Хвиля легко дише в імлі,

Лист вітерець колише у сні,

Хилиться явір в саду;

Сопілочка грає ду-ду…

6. На білу гречку впали роси,

Веселі бджоли одгули.

Замовкло поле стоголосе

В обіймах золотої мли.

7.Через скельце неба золочене

Задивилась ластівка на мене.

Крила розпустила. І тріпоче.

Я давала хліба їй – не хоче.

8. Сонце в хмарі. Пахне зв’ялим листом

Всохли квіти, що цвіли колись;

А на грядці килимом барвистим

При негоді айстри розцвілись.

9. Я – перша квіточка весни,

Я – пролісковий цвіт,

Я пережив зимові сни

І знов родивсь на світ.

10. Пройде теплий дощ веселий

Гляне сонце золоте

Тепле літечко настане –

Все довкола розцвіте.

4. Виразне читання та аналіз віршів.

П. Б. Шеллі

Глянь! За містом сонце встало,

Заясніло, засіяло,

Попливло собі над даллю,

Понад рискою кришталю

Іскрометного, тремкого…

Перед світлом, що розлого

Розлилося,— заблищали,

Мовби із вогню повстали,

Вежі, і шпилі, й собори,

У сапфірові простори

Линучи од алтаря

Океанського царя.

Чисте полум’я святинь

Так колись злітало в синь,

Аж до золотих колон,

Звідки мовив Аполлон.

(Переклад О. Мокровольського).

2) Визначити епітети в тексті вірша.

3) Як ви гадаєте, а для чого потрібні епітети?

4) Робота біля дошки.

5. Читання вірша «Я брат ваш – земле, океане, вітре!».

Я брат ваш — земле, океане, вітре!

Велика наша мати напоїла

Простою шанобливістю мене,

Щоб віддавав вам за любов любов’ю.

Хіба ж мені не змалу дорогі

Росистий ранок, полудень духмяний

І вечір з почтом хмар, убраних пишно,

І тиш опівночі — дзвінка, врочиста;

Чи осені зітхання в жовклім лісі,

Зими пречиста ковдра снігова

Та з льоду блискотливого корона

На сивих травах, голому гіллі;

А чи весни жагучий перший подих,

Що всім дарує поцілунки ніжні?

Ніколи-бо не кривдив я свідомо

Ні жвавої пташини, ні комашки,

Ні мирного звіряти, а любив

І пестив кревних цих — тому даруйте,

О мила сестро, дорогі братове,

Мені оце зізнання хвальковите,

Ласкаві будьте, як здавен були! (…)

(Переклад О. Мокровольського).

. Запитання до учнів:

1) Як ви розумієте назву вірша?

2) Про яку матір згадує поет у вірші? Поясніть.

3) Який ранок любить Шеллі?

4) Як ви розумієте вираз: «духмяний ранок»?

5) Який художній засіб використав поет, щоб зобразити осінь?

6) Яка зимова картина створена у вірші?

7) Якими епітетами автор передав свою любов до зими?

8) В якому значенні вжито слово «сиві»? Чому?

9) Знайдіть метафору у зображенні весни.

10) У яких словах передана головна думка вірша?

11) Що таке метафора? Наведіть приклади.

12. Знайдіть метафори у вірші «Я брат ваш – земле, океане, вітре!».

(«Осені зітхання в жовклім лісі»; «З льоду блискотливого корона на сивих травах, голому гіллі»; «І вечір з почтом хмар, убраних пишно»; «Весни жагучий перший подих»).

6. Читання вірша «Весняна гроза» Ф.Тютчева.

Люблю грозу в начале мая,

Когда весенний, первый гром,

Как бы резвяся и играя,

Грохочет в небе голубом.

Гремят раскатьі молодые,

Вот дождик брызнул, пыль летит,

Повисли перлы дождевые,

И солнце нити золотит.

С горы бежит поток проворный,

В лесу не молкнет птичий гам,

И гам лесной и шум нагорный —

Все вторит весело громам.

7. Робота над поняттям «звукозапис».

Звукопис – у поетичній мові вживання однакових чи схожих звуків, котрі сприяють створенню потрібного образу, за своїм звучанням нагадують зображуване явище.

– Яке явище зображується у вірші Ф.Тютчева «Весняна гроза»?

– Знайдіть приклад звукозапису, що передає звучання грози.

8. Виразне читання вірша Ф. Тютчева «Весняні води» вчителем, потім учнями.

ВЕСНЯНІ ВОДИ

Лежать у полі ще сніги,

А води весняні шумлять.

І сонні будять береги,

Біжать, і грають, і дзвенять.

Вони дзвенять на всі кінці:

«Іде весна, іде весна!

Весни ми юної гінці,

Вперед послала нас вона».

Іде весна, іде весна!

За нею ллється срібний спів,

То лине вслід юрба гучна

Травневих днів, веселих днів!

(Переклад Максима Рильського).

– Прочитайте першу строфу вірша. Які картини природи зображені в реальному плані, а які метафоризовані.

(«Лежать у полі ще сніги,

А води весняні шумлять» — реальні.

«І сонні будять береги,

Біжать, і грають, і дзвенять» — метафора).

9. Виразне читання вірша С. Єсеніна.

БІЛА БЕРЕЗА

Білая береза

за моїм вікном

під пухнастим снігом

спить холодним сном.

І пухнасті віти

срібно обніма

китиць бахромою

снігова кайма.

І стоїть береза

в сонній тишині

і горять сніжинки

в золотім огні.

А зоря ліниво

колом сновига

і у нове срібло

віти одяга.

(Переклад В. Сосюри).

  • Визначити художні засоби мовлення (епітети, метафори)

IV. Підведення підсумків уроку.

  • Чому ми навчились на сьогоднішньому уроці?
  • Що таке епітет?
  • Що називається метафорою?
  • Для чого в мові вони вживаються?
  • Оздобити текст художніми засобами мовлення (епітет, метафора порівняння)

Весна. Ранок. Ліс. Спів пташок.

  • І на сам кінець учні презентують свої поетичні твори.

V. Оцінювання.

VI. Д/з Читати повість М. Твена «Пригоди Тома Сойєра».

Учнівська творчість

Межсезонье

Осенним ветром разметало в клочья

Надежды, что мне осень обещала.

И уж никто не сможет мне помочь,

И уж ничто нельзя начать сначала.

А осень держится на паутинке,

И журавли курлычут, улетая,

Вот-вот уже закружатся снежинки,

И в белом вальсе будут тихо таять.

Ну а пока мелодия дождя

Играет за окном и душу беспокоит,

И ждёт природа, вместе с ней и я,

Когда ж зима нам ворота откроет.

Єретнова Д.

***

Пробився пролісок під сонцем –

Весна до нас прийшла.

Трава зазеленіла під віконцем

Природа прокидається від сна.

Бач: лелеки летять в небесах –

Вони знов повернулись до нас.

Ось комашки й мурашки в траві –

Все живе так радіє весні!

Дюдін О.

***

Ти живеш у країні найкращій,

Тебе люблять усі, поважають –

І пташки, і дерева, і квіти

Рано-вранці тебе зустрічають.

Сонце ласкаво тобі усміхнеться,

Променем ніжним тебе поцілує –

Ти живеш у країні чудесній

Все радіє тобі і голубить.

Арнаут. Т.

***

Привіт від сонця

Коли прийшла до нас весна,

Уся природа ожила:

Розквітли квіточки блакитні –

Ще по весняному тендітні,

Їм сонце слало свій привіт

На цей земний святковий світ.

Каращук В.